@bitcoinsteffen is on PowPing!

PowPing is a place where you can earn Bitcoin simply by socializing, for FREE.
Never tried Bitcoin? It's OK! Just come, socialize, and earn Bitcoin.
Check out bitcoinsteffen's activities

COVID-19 Danmark

visit channel home
Total Economy: 0 USD
Hvad tænker I om denne ide for at komme ud af lockdownsituationen: Ivermectin er et relativt billigt medikament som både virker profylaktisk (forebyggende) og til behandling af COVID-19. Det er dokumentret i flere studier. Se https://ivmmeta.com/ og/eller https://covid19criticalcare.com/. Hvis alle i Danmark tog en dosis ivermectin på omtrent samme dag ville ingen i den følgende uge være modtagelige for at blive smittet. Gentag f.eks. en uge senere og i yderligere en uge ville ingen nye smittede derfor komme til. Presset på sygehusstemet mm ville forsvinde i takt med at der ikke kom nye COVID-19-patienter ind i systemet. Nu ville smitten omtrent være udryddet i Danmark og vi ville kunne genoptage vores liv omtrent som før COVID-19. Forretninger kan åbne. Krav om mundbind kan droppes. Selvfølgelig vil smitten igen kunne komme ind og langsomt blusse op, men det ville være fra et meget lavere niveau, hvilket gør det muligt at fokusere meget mere på smitteopsporing relateret til de få nye tilfælde. De få nye tilfælde vil kunne behandles med ivermectin og alle den smittedes kontakter kan også få ivermectin så smittekæderne brydes. Problem solved?